Markkinaoikeus on 10.9.2018 antamallaan päätöksellä myöntänyt Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja sen yhteistyökumppaneiden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnalle luvan jatkaa kilpailutusprosessia.

Markkinaoikeuteen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnasta valituksen tehnyt yritys on vetäytynyt oikeuskäsittelystä, joten markkinaoikeuden ratkaisun mukaan valituksen käsittely jää markkinaoikeudessa sillensä.

– Viivytys markkinaoikeudessa oli ikävä yllätys, mutta hankintaprosessi pääsee jatkumaan suunnitellusti. Sosterin henkilöstölle hankinta alkaa näkymään vuoden 2019 aikana, mikäli asiat etenevät suunnitellusti, kommentoi Sosterin APTJ projektipäällikkö Mikko Niemi.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutus jatkuu kolmannella neuvottelukierroksella ja tuotevertailulla. Kilpailutuksessa ovat mukana Cerner Ireland Limited, Epic Systems Corporation ja Tieto Finland Oy.

– Tämä oli koko hankkeen kannalta hieno asia, koska nyt pääsemme jatkamaan hankintaprosessia. Näin voimme tehdä hankintapäätöksen toivon mukaan alkuvuodesta 2019, kommentoi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen.

Valituksen taustaa

Hankintamenettely ja neuvottelut keskeytettiin väliaikaisesti markkinaoikeuden 16.4.2018 tekemällä päätöksellä, joka perustui hankinnasta tehdyn välipäätöksen perusteluun. Markkinaoikeus kielsi valittajan oikeussuojaan vedoten hankintamenettelyn jatkamisen kolmen jatkoon päässeen yrityksen kanssa toistaiseksi ennen kuin markkinaoikeus antaa asiasta varsinaisen ratkaisun. Nyt ratkaisu on annettu ja kilpailutusprosessi voi jatkua.

KSSHP hankkii asiakas- ja potilastietojärjestelmän yhteistyössä Etelä-Savon maakunnan (Essote, Sosteri, Pieksämäki) ja Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa. Hankintaprosessista vastaa KL-Kuntahankinnat Oy.

Lisätietoja
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, johtaja Juha Kinnunen, puh. 040 567 5415, juha.kinnunen@ksshp.fi
KL-Kuntahankinnat Oy, toimitusjohtaja Raili Hilakari, raili.hilakari@kuntahankinnat.fi