Sosterissa osastonsihteerit ovat kaikki osastonsihteeriyksikön eikä osastojen tai poliklinikoiden työntekijöitä. Osastonsihteeriyksikkö tarjoaa monipuolisia osastonsihteeripalveluita Sosterin eri yksiköihin sisältäen asiakaspalvelua, asiakirjahallintaa sekä tekstinkäsittelyä.

Varahenkilöyksikkö antaa työntekijöitä Sosterin eri yksiköihin hoito- ja hoivahenkilöstön lyhyt- ja pitkäaikaisiin poissaoloihin.