img_1041_pieniSosterissa jokainen työntekijä tarvitsee työssään toimikorttia eli varmennekorttia. Toimikortti on sekä terveydenhuollon ammattilaisilla että muilla työntekijöillä. Terveydenhuollon ammattikortin käyttäjinä on koko Valviran Terhikki-rekisteriin kuuluva terveydenhuollon ammattihenkilöstö.Toimikorttia käytetään tietokoneelle kirjautumiseen, eri sovellusten avaamiseen, kulunvalvontaan ja työajan seurantaan sekä työpaikkaruokailun kuittaamiseen.

Terveydenhuollon ammattikortti on henkilön omaisuutta ja kulkee mukana henkilön siirtyessä työpaikasta toiseen. Muiden työntekijöiden toimikortti on ns. organisaatiokortti, joka työsuhteen päättyessä luovutetaan takaisin Sosterille.

Väestörekisterikeskuksen myöntämän terveydenhuollon varmennekortin (VRK-kortti) voi tilata Sosterin rekisteröintipisteestä (RA-piste) myös yksityisille terveydenhuollon ammattilaisille. Sosterin ulkopuolisten varmennekorttien tilaaminen siihen liittyvine toimineen on maksullinen palvelu.

Kortin tilaaminen ja toimittaminen maksaa 53,00 € (42,74 euroa + alv 24 % 10,26 €), sisältäen henkilötietojen tarkistamisen, kortin rekisteröinnin ja valokuvaamisen ISSHP:n rekisteröintipisteessä. Laskutus toteutetaan jälkikäteen joko kortin hakijalle tai organisaatiolle, jossa hakija työskentelee.

Kortinhakija varaa ajan osoitteesta https://vrk.ajapa.fi/th/ tai soittamalla arkisin 8-15 p. 044 417 3083.

Kortinhakijan on saavuttava henkilökohtaisesti RA-pisteeseen, joka sijaitsee Sosterin kirjaamossa. Tilausta tehtäessä hakijan henkilöllisyys todennetaan, täytetään toimikorttihakemus ja otetaan toimikorttiin tuleva valokuva. Mukana on oltava voimassaoleva henkilökortti, passi tai 1.10.1990 jälkeen myönnetty ajokortti (muovinen). Jos hakijalla ei ole em. asiakirjoja, hänen on haettava poliisin erillistä tunnistamisasiakirjaa poliisiasemalta. Poliisi lähettää asiakirjan suoraan RA-pisteeseen.

Nimenmuutoksen takia kortin tilauksessa on oltava mukana uudella nimellä oleva henkilökortti, passi, ajokortti tai maistraatista saatava todistus nimenmuutoksesta.

Toimikortin toimitus kestää noin pari viikkoa.