Kuva mielenilmauksseta 20.2.2020

Mielenilmaus pidettiin Savonlinnan keskussairaalan pihassa torstaina 20.2.2020. Sen tarkoituksena oli tuoda ilmi alueen yhteinen tahtotila siitä, että kattavat sairaalapalvelut turvataan vain yhteistyössä Pohjois-Savon kanssa. Mielenilmaus kokosi paikalle arviolta lähemmäs 700 ihmistä.

Mielenilmaus ei ollut järjestetty ketään vastaan, vaan se oli Savonlinnan seudun kuntien ja asukkaiden yhteinen vetoomus maan hallitukselle, joka valmistelee parhaillaan valmisteltaessa tulevien sote-maakuntien aluejakoa.

– Me haluamme tähdentää sitä, että myös Itä-Savon asukkailla on perustuslaillinen oikeus laadukkaisiin, riittäviin ja yhdenvertaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin lähellä, sanoi avauspuheenvuorossaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen.

– Meille on annettu mahdollisuus lausua mielipiteemme, mihin suuntaan me haluamme kuulua tulevassa sote-maakuntajaossa. Alueemme kuntien valtuustot ja sairaanhoitopiirin valtuusto ovat ilmoittaneet tahdon kuulua Pohjois-Savon sote-maakuntaan, Nousiainen sanoi.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro korosti puheessaan, että aika vaikuttaa on nyt.

– Aluejaosta ei ole vielä tehty päätöstä mutta ratkaisu on tulossa lähiaikoina. Uudistusta valmistellaan sote-ministerityhmässä sekä ministeriöissä. Tavoitteena on, että hallitus antaa lait hallituksen esityksinä eduskunnalle tämän vuoden loppuun mennessä. Lausuntojen ja valiokunta käsittelyiden jälkeen on sitten eduskunnan vuoro hyväksyä lait. Juuri nyt on siis vaikuttamisen aika, ennen päätöksentekoa aluejakojen suhteen.

Tilaisuudessa kuultiin kaikkiaan seitsemän puheenvuoroa keskussairaalan toimintojen turvaamisen puolesta, muun muassa potilaan näkökulmasta, koulutuksen ja henkilöstön sekä alueen päättäjien näkökulmasta. Tarjolla oli kuumaa soppaa, grillimakkaraa ja levymusiikkia.

Savonlinnan keskussairaalasta halutaan Kuopion ylipistosairaalan filiaali

Savonlinnan keskussairaalan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystys, nukutuksessa tapahtuva leikkaustoiminta ja muu päiväaikainen toiminta turvaavat ympärivuorokautisesti alueen yli 40 000 vakituisen asukkaan, noin 15 000 kesäasukkaan ja useiden kymmenien tuhansien matkailijoiden terveyttä ja hyvinvointia.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin jäsenkunnat Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava ovat selkeällä enemmistöllä linjanneet, että keskussairaalan ja yhteispäivystyksen turvaaminen on ehdottoman välttämätöntä. Kuntien ja Sosterin koko henkilöstön yhteinen kanta on, että tämä onnistuu vain niin, että Savonlinnan keskussairaala on tulevaisuudessa osa Kuopion yliopistollista sairaalaa – KYS Savonlinna.

Teesit naulattiin oveen ja adressi leviää

Kansalaistilaisuuden lopuksi teesit Pohjois-Savon suunnan puolesta ”naulattiin” Savonlinnan keskussairaalan pääoveen muistutukseksi yhteiskunnan päättäjille. (Tiedotteen lopussa)

Sosiaalisessa mediassa leviää adressi, jossa vaaditaan yhteispäivystyssairaalan palveluiden säilymistä Savonlinnan seudulla. Allekirjoituksia on jo pitkälti yli 3000 (linkki lopussa).

Savonlinnan keskussairaalalla on merkittävä vaikutus aluetalouteen

Alueen asukkaiden turvallisuuden lisäksi Savonlinnan keskussairaalalla on merkittävä vaikutus seudun elinvoimaisuuteen; yhteispäivystyksen lopettaminen aiheuttaisi noin 700 työpaikan menetyksen pelkästään sairaanhoidosta sekä lisäksi useiden satojen opiskelupaikkojen katoamisen sairaalapäivystykseen sidonnaisesta alueen hoitoalan koulutuksesta.

Päivystystoiminnan lopettamisen aiheuttaisi menetyksiä Savonlinnan seudun kuntien verotuloihin, alueen kokonaistalouteen sekä työllisyyteen. Vaikutukset olisivat moninkertaiset vuonna 2018 toteutuneeseen Opettajankoulutuslaitoksen OKL:n lakkautukseen verrattuna.

Lisätiedot

Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301

Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333

Sosiaalisen mediasta aiheesta tunnisteella #KYSSavonlinna

Adressi Savonlinnan seudun yhteispäivystyssairaala on turvattava: https://www.adressit.com/savonlinnan_seudun_yhteispaivystyssairaala_on_turvattava?u=4364534&s=67054253&utm_source=fb_share&fbclid=IwAR1DfAEXcpVgpuPhDp4cXkOhcrJXR8B-y9EsC0bolZWS3-rWVdSd6Iwm2Y4

KYS Savonlinna teesit

Vaadimme, että valtiovalta toteuttaa Sosterin jäsenkuntien tahtotilaa liitoksesta Pohjois-Savon tulevaan sote-alueeseen.

1. Osana yliopistollista sairaalaa Savonlinnassa voidaan antaa potilaalle hoitoa, joka perustuu viimeisimpään tutkimustietoon.
2. Yhteistyö mahdollistaa sujuvan hoitoketjun yksinkertaisista rutiinitoimenpiteistä vaativaan erikoissairaanhoitoon.
3. Yhteistyössä syntyisi maan viidenneksi suurin sairaanhoitopiiri, joka jo kokonsa puolesta loisi nykyistä paremmat edellytykset valmiudelle ja varautumiselle äkillisiin ja odottamattomiin tilanteisiin. Potilaan mahdollisuus saada nopeasti vaativaa hoitoa paranisi.
4. Kuopion yliopistosairaalassa on saatavissa lähes kaikki sellainen hoito, jota ei voida antaa Savonlinnassa. Ainoastaan elinsiirrot ja muut harvinaisemmat toimenpiteet on valtakunnallisesti keskitetty tiettyihin yksiköihin.
5. Osana suurta ja kehittyvää yliopistollista sairaalaa Savonlinnan keskussairaalalla on nykyistä varmempi tulevaisuus.
6. Uusinta tietoa hyödyntävä ja lääketiedettä tutkiva sairaala on houkutteleva työpaikka erityisosaajille.
7. Kuntalaisen osalta leveämmät hartiat keventävät sairaanhoidon kustannuspaineita.