Valtioneuvosto muutti 22.12.2021 asetusta siten, että koronarokotuksen voivat saada kaikki 5 vuotta täyttäneet. Rokottamalla voidaan suojata lapsia ja nuoria ja samalla heidän lähipiiriään erityisesti vakavalta koronavirustaudilta.

Lasten koronavirustauti on yleensä lievä. Vain hyvin pieni osa sairastuneista lapsista on saanut sairaalahoitoon johtavan vakavamman taudinkuvan. Perussairaus tai sen hoito voi heikentää lapsen immuunipuolustusta ja sitä kautta lisätä vakavan taudin riskiä. Myös itse perussairaus voi vaikeutua koronavirusinfektiosta.

Lapsilla ja nuorilla, kuten aikuisillakin, voi esiintyä pitkäkestoista koronavirustautia, jossa oireet pitkittyvät tai ilmaantuvat myöhemmin. Lapsilla pitkäkestoinen tauti on kuitenkin hyvin harvinainen.

Lasten ja nuorten koronatautiin on lisäksi kuvattu liittyvän harvinaisena jälkitautina vakavaa yleistynyttä tulehdusreaktiota (MIS-C).

Vaikka koronavirustauti itsessään on lapsilla yleensä lievä, niin pandemian vuoksi asetetut rajoitukset mm. kavereiden ja omaisten kohtaamisille, harrastuksille ja koulunkäynnille vaikuttavat lasten ja nuorten elämän voimakkaasti.

Useimpien 5-11 -vuotiaiden rokottamiseen tarvitaan kummankin huoltajan suostumus

Alaikäinen voi itse päättää koronarokotuksestaan, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että tämä ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään asiasta. Lapsen itsenäiselle päätökselle ei ole laissa määritelty ikärajaa, ja siksi asia arvioidaan tapauskohtaisesti. Jos alaikäinen ei kykene itse päättämään rokotuksestaan tai hän ei halua itse päättää asiasta, koronarokotteen antamiseen tarvitaan kaikkien huoltajien suostumus. Tämän vuoksi on hyvä keskustella rokotteen ottamisesta koko perheen kesken.

Koronarokotteet ovat lapsilla yhtä tehokkaita kuin terveillä aikuisilla 

Myyntilupaa edeltäneissä tutkimuksissa Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokote esti erittäin tehokkaasti koronavirustautia.  Yhdysvalloissa 5-11-vuotiaille oli joulukuun puoliväliin mennessä annettu yli 7 miljoonaa mRNA-rokoteannosta. Tutkimuksissa ei ole tullut esille mitään odottamatonta.  Haittavaikutukset ovat olleet lieviä ja ohimeneviä, kuten nuorilla ja aikuisillakin. Rokotuskohdassa voi olla punoitusta ja turvotusta. Lievää kuumetta, päänsärkyä ja väsymystä voi ilmetä.

Lasten rokotteen perussarjaan kuuluu kaksi rokoteannosta. Toinen annos annetaan 6–12 viikkoa ensimmäisen annoksen jälkeen.

Sosteri on aloittanut 5-11-vuotiaiden koronarokotukset

Riskiryhmälapset

Astmaa, diabetesta ja sydänvikaa sairastavien sekä Downin syndrooma-lasten vanhempiin ollaan lastentautien poliklinikalta yhteyksissä rokotusajan sopimiseksi.  Mikäli yhteydenottoa ei kuulu ja lapsi lukeutuu riskiryhmään, kannattaa olla yhteyksissä lastentautien poliklinikalle, jotta rokotus saadaan järjestettyä. Immunosuppressiivisia lääkkeitä saavien ja ylipainoisten lasten vanhempien toivotaan soittavan lastentautien poliklinikalle rokotusajan sopimiseksi.

Perusterveet lapset

  1. 5-6-vuotiaiden rokotusajanvaraus
    Pääterveysaseman, Kerimäen ja Punkaharjun neuvoloihin neuvoloiden keskitetty ajanvaraus on ma -pe klo 8-15 p.015 527 7187. Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä.
    Savonrannan neuvolan terveydenhoitaja ottaa yhteyttä perheisiin ajan sopimiseksi.
    Enonkosken neuvolan ajanvaraus on ma -pe klo 8-9, p. 044 417 2347
    Sähköinen ajanvaraus Hyviksen kautta avautuu lähiaikoina. Tiedotamme siitä erikseen.
  2. Kouluilla rokotukset alkavat viikolla 2. Kouluterveydenhoitajat ilmoittavat tarkemmat ajankohdat.

Koronarokotukseen tullessa lapsella tulee olla huoltajien allekirjoittama lupalomake mukana. Koulut jakavat koronarokotuslupalomakkeet koululaisille kotiin toimitettavaksi. Lupalomakkeen voi tulostaa myös Huoltajan suostumus alaikäisen koronarokotukselle (thl.fi)