Kuva: Kuntayhtymävaltuuston uusi puheenjohtaja Eero Sistonen ja Sosterin kuntayhtymäjohtajaksi kokouksessa valittu Saara Tavi.

Valtuuston puheenjohtaja on rantasalmelainen Eero Sistonen (kesk.) ja hallituksen puheenjohtaja savonlinnalainen Aila Makkonen (sd.).

Sosterin uusi valtuusto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa tiistaina 28.9.2021. Valtuusto valitsi keskuudestaan valtuuston puheenjohtajat ja he ovat:

puheenjohtaja Eero Sistonen, puheenjohtaja, Rantasalmi (kesk.)
1. varapuheenjohtaja, Marja Laitinen, Enonkoski (sd.)
2. varapuheenjohtaja, Ahti Myllys, Rantasalmi (kok.)

Nyt aloittaneen valtuuston kausi on merkittävä, sillä sen aikana valmistellaan Etelä-Savon hyvinvointialue, joka aloittaa toimintansa uutena organisaationa 1.1.2023.

– Toivon, että pystymme varmistamaan Sosterin mission ”alueen väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä” siirtyvän myös hyvinvointialueen käyttöön. Tämä sisältää kaiken oleellisen, josta hyvinvointialueen valmistelussa on kysymys. Meidän on käytettävä nyt aikamme ja energiamme siihen, että turvaamme jokaiselle ihmiselle oikea-aikaiset, yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut, valtuuston puheenjohtaja Eero Sistonen sanoi puheessaan valtuustolle.

Sistonen painotti, että erimielisyyksien sijaan on aika etsiä yhdessä ratkaisuja ja toimintamalleja, joilla alue voi tulevaisuudessa paremmin.

– Tarvitsemme keskustelua, vuoropuhelua ja ajatustenvaihtoa. Varataan siis riittävästi aikaa muutokselle, koska mikään muu ei ole varmaa kuin jatkuva muutos, hän summasi.

Valtuusto nimesi keskuudestaan myös kuntayhtymähallituksen, tarkastuslautakunnan ja näiden puheenjohtajat. Sosterin uuden kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja ja 1. ja 2. varapuheenjohtaja valittiin vaalilla. Kuntayhtymähallituksen puheenjohtajaksi äänestettiin savonlinnalainen Aila Makkonen (sd.) (äänimäärä 29), 1. varapuheenjohtajaksi enonkoskelainen Lauri Niiranen (kesk.) (äänimäärä 18,875) ja 2. varapuheenjohtajaksi Seija Puputti (liik.) (äänimäärä 16,25). Äänestyksessä mukana olivat myös savonlinnalainen Reima Härkönen (kesk.) (äänimäärä 13) ja savonlinnalainen Lea Sairanen (kok.) (äänimäärä 12,125).

Kuntayhtymävaltuuston ja -hallituksen sekä tarkastuslautakunnan jäsenet puheenjohtajineen ovat kokonaisuudessaan tiedotteen lopussa.

Valtuusto valitsi kuntayhtymäjohtajan

Ensimmäisen valtuuston kokouksen asialistalla oli myös kuntayhtymäjohtajan valita. Kuntayhtymäjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 15.7. – 6.8.2021. Aiemman kuntayhtymähallituksen esityksen mukaisesti valtuusto valitsi virkaan Sosterin vt. kuntayhtymäjohtaja ja hallintojohtaja Saara Tavin ja hänen varalleen kunnanjohtaja Aki Heiskasen.

Talousarviomuutos vuodelle 2021 hyväksyttiin

Hyväksytty talousarviomuutos koskee kahta asiaa: mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon uudenmuotoisen avohoidon käynnistämistä 1.10.2021 alkaen sekä perusterveydenhuollon uudisrakennus -hankkeen vuoden 2021 budjetin tarkistamista.  Uuden muotoinen osastohoito aloitti jo kesäkuun alussa. Lokakuun alusta alkaa puolestaan uuden muotoinen avohoito. Uudella tavalla järjestellyn hoidon ennakoidaan tuovan noin 450 000 euron kustannussäästöt vuonna 2022.

Uudisrakentamisen määrärahaa lisättiin talousarviossa 3 miljoonalla eurolla vuodelle 2021 hankkeen nopean etenemisen vuoksi. Hankkeen kokonaisbudjetti 27 miljoonaa euroa ei ole ylittymässä.

Lisätiedot

Eero Sistonen, kuntayhtymävaltuuston puheenjohtaja, p. 040 757 1812, eero.sistonen@rantasalmi.fi
Saara Tavi, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 4100, saara.tavi@sosteri.fi

Kuntayhtymävaltuusto paikkakunnittain ja puheenjohtajat

Enonkoski
Kaijansinkko Tarja, varajäsen Malmstedt Anneli (kesk.)
Laitinen Marja, 1. varapuheenjohtaja (sd.), varajäsen Loikkanen Maria (sd.)

Rantasalmi
Lääperi Minja (vas.), varajäsen Turtiainen Ari (vas.)
Myllys Ahti, 2. varapuheenjohtaja (kok.), varajäsen Jokinen Sari (kok.)
Sistonen Eero, puheenjohtaja (kesk.), varajäsen Tiainen Juho (kesk.)
Wessman Mauri (sd.), varajäsen Kokkonen Heino (sd.)

Savonlinna
Falkstedt Pirjo (kok.), varajäsen Kokko Sampsa (kok.)
Lukkarinen Irina (kesk.), varajäsen Pesonen Teija (kesk.)
Mikkonen Tapio (sd.), varajäsen Kemppainen Ilkka (sd.)
Penttinen Inka (liik.), varajäsen Hienonen Anniina (liik.)
Pesonen Keijo (kesk.), varajäsen Tiainen Mikko (kesk.)
Repo Esko (kd.), varajäsen Tourula Pentti (kd.)
Suomalainen Ritva (sd.), varajäsen Pöyhönen Eila (sd.)
Virolainen Aki (liik.), varajäsen Merilä Martti (liik.)

Sulkava
Partanen Lasse (kesk.), varajäsen Nissinen Eetu (kesk.)
Reponen Sanna (kesk.) varajäsen Kärki Kukka-Maaria (kesk.)
Ruottinen-Partanen Liisa (kesk.), varajäsen Blomerus Tamara (kesk.)
Sairanen Jani (ps.), varajäsen Tulilahti Osmo (ps.)

Kuntayhtymähallitus

Aila Makkonen, puheenjohtaja, Savonlinna (sd.), varajäsen Ritva Suomalainen Savonlinna (sd.)
Lauri Niiranen, 1. varapuheenjohtaja, Enonkoski (kesk.), varajäsen Henni Lyytikäinen, Enonkoski (kesk.)
Seija Puputti, 2. varapuheenjohtaja Savonlinna (liik.), varajäsen Eiju Paananen, Savonlinna (liik.)
Heino Kokkonen, Rantasalmi (sd.), varajäsen Pia Vokkolainen, Rantasalmi (sd.)
Eeva Lyytinen, Sulkava (sd.), varajäsen Sirpa Nokelainen, Sulkava (sd.)
Reima Härkönen, Savonlinna (kesk.), varajäsen Eetu Nissinen, Sulkava (kesk.)
Sanni Kemppainen, Rantasalmi (kesk.), varajäsen Mikko Lappalainen, Rantasalmi (kesk.)
Lea Sairanen, Savonlinna (kok.), varajäsen Mirja Anunti-Virta, Sulkava (kok.)
Jani Sairanen, Sulkava (ps.), varajäsen Matti Lundenius, Savonlinna (ps.)

Tarkastuslautakunta

Mauri Wessman, puheenjohtaja, Rantasalmi (sd.), varajäsen Katja Korhonen, Rantasalmi (sd.)
Keijo Pesonen, varapuheenjohtaja, Savonlinna (kesk.), varajäsen Jaakko Hassinen, Savonlinna (kesk.)
Pirkko Juuti, Savonlinna (sd.), varajäsen Markku Nousiainen, Savonlinna (sd.)
Anne Herttuainen, Savonlinna (kesk.), varajäsen Tarja Turtiainen, Savonlinna (kesk.)
Susanna Peura, Savonlinna (ps.), varajäsen Kati Verho, Savonlinna (ps.)