Sosterin neuvolapalveluissa on vuodesta 2018 lähtien tarjottu myös seksuaalineuvojan palveluita. Nyt 2021 alkuvuodesta palveluihin ovat kuuluneet myös seksuaaliterapeutin vastaanotot. Sekä seksuaalineuvonta että seksuaaliterapia ovat toistaiseksi Sosterissa maksutonta neuvolapalvelua.

Seksuaalisuus on herkkä aihe – ja monelle jopa tabu. Seksuaalineuvonta on luottamuksellista ohjausta ja neuvontaa seksuaalisuudesta, seksistä ja näihin liittyvistä asioita.

  • Seksuaaliterapia on paneutumista seksuaalisuudessa ilmenneisiin haasteisiin, ongelmiin ja toimintahäiriöihin. Tärkeä lähtökohta terapiassa on se, että asiakasta ohjataan suhtautumaan myönteisesti omaan seksuaalisuuteensa, Sosterin seksuaaliterapeutti Susanna Simonen sanoo.

Asiat ovat sellaisia, joista asiakas ei ole ehkä muualla rohjennut puhua. Lähestymistapa niihin on vastaanotoilla asiakaslähtöinen ja voimavarakeskeinen.

Pulmana voi olla mikä tahansa seksuaalisuuteen liittyvä asia

Seksuaaliterapeutin ja -neuvojan vastaanotolle voi tulla minkä tahansa seksuaalisuuteen liittyvän asian vuoksi.

  • Asia voi liittyä omaan seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuolen kokemukseen, parisuhteessa ilmenneisiin haluttomuusongelmiin tai vaikka sairauden tai ikääntymisen aiheuttamiin haasteisiin seksuaalisuudessa, seksissä tai kehon kuvassa, seksuaalineuvojaksi parhaillaan opiskeleva Sosterin terveydenhoitaja Niina Piironen kertoo.

Vastaanotolle voi hakeutua myös erilaisten seksuaalisten toimintahäiriöiden vuoksi, seksuaalisen kaltoinkohtelun vuoksi tai häiritsevien seksuaalisten riippuvuuksien vuoksi.

Vastaanottoja toteutetaan sekä yksilö että parikäynteinä

Vastaanotolle hakeutuminen ja saapuminen saattaa jännittää asiakasta. Asioista puhuminen niiden oikeilla nimillä kuitenkin kannattaa, sillä näin ongelmaa päästään purkamaan.

  • Usein erilaiset arkiset ongelmat ovat ne tekijät taustalla, jotka vaikuttavat seksuaalisuuteen ja muuhunkin elämänlaatuun, Simonen kuvaa.

Seksuaaliterapiassa otetaan huomioon ihmisen elämä kokonaisuutena. Tähän kuuluvat tunne-elämä, seksuaalisuus ja seksuaalitoiminnot, mahdolliset traumat ja sosiaalinen elämäntilanne.

  • Tavoitteena meillä on asiakkaan itsetunnon ja itseymmärryksen lisääminen omaa seksuaalisuuttaan kohtaan, Simonen ja Piiroinen sanovat.

Käyntimäärinä seksuaalineuvonta on keskimäärin 1-5 kertaa. Mikäli seksuaalineuvonta ei ole riittävä apu, voidaan käyntejä jatkaa seksuaaliterapiana 5-20 käyntikerran verran. Vastaanotolle ajan saa soittamalla neuvolan ajanvaraukseen p. 015 527 7187.